Skip directly to content

Per què la Vila Closa i l’eixample?

S’han triat la vila closa i la zona de l’eixample que l’envolta perquè s’ha vist que és la zona de la Pobla de Segur que té un major grau de degradació urbanística i social, ja que ha patit  una pèrdua de població local que s’ha vist substituïda per immigrants, i una pèrdua d’activitat econòmica que s’ha traslladat cap als nous eixamples.

La situació a la zona d’actuació és la següent:

  • Manca d’espais públics (parcs i zones verdes)
  • Barri amb barreres arquitectòniques
  • Dèficits urbanístics i ambientals
  • Dèficits econòmics i de desenvolupament local amb la desaparició del comerç tradicional
  • Dèficit en la instal·lació de noves tecnologies
  • Dèficits socials
  • Deficiències en els equipaments d’ús col·lectiu

 

 

';