Skip directly to content

Què és el Pla de Barris?

El Pla de barris és un programa de la Generalitat de Catalunya que neix amb la Llei 2/2004, de 4 de juny,  i es desenvolupa amb el Decret 369/2004 del 7 de setembre.

Amb aquesta llei, coneguda com a  "La Llei de Barris", es pretén dotar a les administracions catalanes dels instruments necessaris per tal de dur a terme la intervenció integral en barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, amb l’objectiu, d’evitar-ne la degradació i millorar-ne la qualitat de vida.