Skip directly to content

El Pla de Barris de la Pobla de Segur

';

Des dels orígens durant la segona meitat del segle XII, fins avui, La Pobla de Segur ha estat testimoni de diverses transformacions que han afectat la seva evolució i la forma de vida de la seva població. Situada estratègicament, on hi ha la confluència dels rius Noguera Pallaresa i Flamisell, al límit de la vila i en una situació prepirinenca, la Pobla de Segur ha estat des del seu naixement, un punt de contacte entre la cultura del Pirineu i la de la Conca i nexe d’unió entre el Pallars Jussà i les comarques veïnes del Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran, i final de trajecte pels viatgers del tren.


La Vila Closa, és actualment al centre-sud-est del nucli de població, ja que els eixamples moderns han crescut cap al nord i cap a l'oest, principalment; havia estat el centre d’activitat comercial i de trobada dels habitants de La Pobla, l’arribada a principis de segle XX de les hidroelèctriques i del ferrocarril canvia el teixit econòmic i social. Aquesta gran transformació va tenir, com un dels seus eixos principals un fort creixement urbanístic del municipi, estructurat al voltant de la Vila Closa. Les millors condicions d’habitabilitat, els nous carrers més amples han provocat el despoblament i trasllat de l’activitat econòmica cap els nous eixamples.


En aquest marc, l’Ajuntament de La Pobla de Segur considera molt necessari dur a terme un procés de revitalització de la Vila Closa, pel que representa en la història d’aquest municipi, per les seves singulars característiques estructurals i per donar cobertura a les necessitats de la població que hi resideix, tant en l’àmbit urbanístic com en el social, fet que permetrà superar les greus mancances existents que, des de fa anys, afecten cada vegada més i posen en perill l’evolució d’aquest barri.