Skip directly to content

Centre de recursos d’atenció a la dona

6. Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbá i dels equipaments
Codi: 
06.01
Dotació Econòmica Prevista: 
41.300,00€
Font de Finançament: 
75 % Fons Llei de Barris 25 % Ajuntament
Calendari de desplegament: 
Any 2010 – 2014
Proposta de temporalització: 
Any 2010 20%
Any 2011 20%
Any 2012 20%
Any 2013 20%
Any 2014 20%
Descripció: 

Nou espai físic dins del barri com a punt d'informació i assessorament integral per atendre i/o canalitzar les demandes i necessitats de les dones del barri, tant a nivell de problemàtiques socials (violència de gènere, ...) com culturals i de convivència (immigració) com de temes econòmics o laborals (per combatre l’atur). No des d'una lògica purament assistencial, sinó també de desenvolupament comunitari.

Objectius: 
Oferir un punt de referència estable dels serveis municipals per a les dones del barri, per tal d’apropar l'atenció cap a aquest col·lectiu.
Incentivar i acompanyar les iniciatives econòmiques i laborals de les dones del barri, millorant les possibilitats d’inserció al mercat de treball.
Atenuar el risc d’exclusió social.
Beneficiaris: 
Veïns de tot el barri. Dones de tota la cuitat.