Skip directly to content

Adquisició del terreny i adequació de l’edifici del cine Avenida

3. Provisió d’equipaments per a ús col·lectiu
Codi: 
03.01
Dotació Econòmica Prevista: 
2.206.847,00 €
Font de Finançament: 
75 % Fons Llei de Barris 25 % Ajuntament
Calendari de desplegament: 
Any 2012 – 2014
Proposta de temporalització: 
Any 2012 9,38%
Any 2013 11,32%
Any 2014 79,30%
Descripció: 

Adquisició del terreny i rehabilitació de l’edifici del cine Avenida. 

Objectius: 
Atraure els visitants dins el barri.
Beneficiaris: 
Tots els veïns de l’àrea d’actuació i de la ciutat.