Skip directly to content
Codi Títol Calendari de desplegament Dotació Econòmica Prevista
01.01 Nova pavimentació, renovació de les instal·lacions d’aigua i clavegueram i creació d’una zona d’aparcaments al carrer Major Any 2012- 2013 277.020,58 €
01.02 Nova pavimentació del carrer del Forn Any 2012 – 2013 90.486,65 €
01.03 Urbanització del terreny entre el Pavelló Municipal d’Esports i la N-260 Any 2013 – 2014 117.952,80 €
01.04 Urbanització de la plaça de la Pedrera Any 2013 – 2014 396.489,91 €
01.05 Dotació d’espais verds al darrera del Pavelló Poliesportiu Municipal Any 2012 – 2013 138.313,70 €
01.06 Dotació d’espais verds al Parc dels Raiers (1a fase) Any 2012 – 2013 161.061,74 €
02.01 Gestió d’ajuts per a rehabilitar les façanes dels edificis Any 2010 – 2014 108.123,40 €
02.02 Gestió d’ajuts per a reparar les cobertes dels edificis Any 2010 – 2014 149.256,63 €
03.01 Adquisició del terreny i adequació de l’edifici del cine Avenida Any 2012 – 2014 2.206.847,00 €
04.01 Aules d’informàtica i noves tecnologies Any 2011 41.300,00 €
05.01 Instal·lació d’1 placa solar fotovoltaica al Pavelló Municipal d'Esports Any 2011 64.900,00 €
06.01 Centre de recursos d’atenció a la dona Any 2010 – 2014 41.300,00€
07.01 Pla de participació ciutadana Any 2010 – 2014 23.600,00 €
07.02 Oficina per a la gestió del projecte integral Any 2010 – 2014 41.300,00 €
07.03 Tècnic del desenvolupament del projecte Any 2010 – 2014 47.200,00 €
08.01 Supressió de barreres arquitectòniques a la vila closa Any 2011 41.300,00 €